NotesFAQContact Us
Collection
Advanced
Search Tips
ERIC Number: ED444900
Record Type: Non-Journal
Publication Date: 1998
Pages: 206
Abstractor: N/A
Reference Count: N/A
ISBN: N/A
ISSN: N/A
Anthology of Polish Poetry. Fulbright-Hays Summer Seminars Abroad Program, 1998 (Hungary/Poland).
Smith, Thomas A.
This anthology, of more than 225 short poems by Polish authors, was created to be used in world literature classes in a high school with many first-generation Polish students. The following poets are represented in the anthology: Jan Kochanowski; Franciszek Dionizy Kniaznin; Elzbieta Druzbacka; Antoni Malczewski; Adam Mickiewicz; Juliusz Slowacki; Cyprian Norwid; Wladyslaw Syrokomla; Maria Konopnicka; Jan Kasprowicz; Antoni Lange; Leopold Staff; Boleslaw Lesmian; Julian Tuwim; Jaroslaw Iwaszkiewicz; Maria Pawlikowska; Kazimiera Illakowicz; Antoni Slonimski; Jan Lechon; Konstanty Ildefons Galczynski; Kazimierz Wierzynski; Aleksander Wat; Mieczyslaw Jastrun; Tymoteusz Karpowicz; Zbigniew Herbert; Bogdan Czaykowski; Stanislaw Baranczak; Anna Swirszczynska; Jerzy Ficowski; Janos Pilinsky; Adam Wazyk; Jan Twardowski; Anna Kamienska; Artur Miedzyrzecki; Wiktor Woroszlyski; Urszula Koziol; Ernest Bryll; Leszek A. Moczulski; Julian Kornhauser; Bronislaw Maj; Adam Zagajewski; Ferdous Shahbaz-Adel; Tadeusz Rozewicz; Ewa Lipska; Aleksander Jurewicz; Jan Polkowski; Ryszard Grzyb; Zbigniew Machej; Krzysztof Koehler; Jacek Podsiadlo; Marzena Broda; Czeslaw Milosz; and Wislawa Szymborska. (BT)
Publication Type: Collected Works - General; Guides - Classroom - Teacher
Education Level: N/A
Audience: N/A
Language: English
Sponsor: N/A
Authoring Institution: Center for International Education (ED), Washington, DC.
Identifiers - Location: Poland